Afghan Kush x Black Domina

Afghan Kush x Black Domina ( 3 semillas)

$19.500